Kallelse till årsmöte i Hönö Tennissällskap 2020-03-28

Kallelse till årsmöte i Hönö Tennissällskap 2020-03-28 På grund av det rådande läget med Coronaviruset kommer styrelsen vid nästa styrelsemöte den 25 mars besluta huruvida vi skall genomföra årsmötet som planerat eller ej. Dock skickar vi ändå ut kallelsen så att den blir stadgeenligt utlyst om vi skall genomföra årsmötet. Vänligen returnera detta mail om …

Kallelse till årsmöte i Hönö Tennissällskap 2020-03-28 Läs mer »