close-up-photo-of-person-holding-tennis-racket-and-ball-1432039 (1)

Verksamhetsutveckling

På uppdrag av styrelsen så genomförde en arbetsgrupp med medlemmar från styrelsen och tränarstaben under 2020 ett arbete med att se över föreningens verksamhet och hur den kan bli ännu bättre under de kommande åren.

Sex fokusområden har definierats där varje fokusområde har väl definierade förbättrings- och åtgärdsförslag: Anläggning, Gemenskap, Träning, Juniorverksamhet, Kommunikation, Padel.

Klick här för att läsa om resultatet.

fokusområden 2020