Kallelse till extrainsatt föreningsmöte

Bilagor Kallelse till extra medlemsmöte.pdf (~174 KB) Meddelandeinnehåll Bästa medlem, Under senaste året har Hönö TS undersökt möjligheten att anlägga en ny hall för tre stycken padelbanor på en av utebanorna. Nu vill styrelsen söka stöd hos föreningens medlemmar att gå vidare i projektet. Vi kallar därmed till ett extrainsatt föreningsmöte.  Se bifogat dokument för agenda, …

Kallelse till extrainsatt föreningsmöte Läs mer »