Utomhusbana

En förening för alla

Hönö TPK är föreningen för alla, oavsett om du vill idrotta själv, vara ledare eller titta på. Vår verksamhet är till för den som vill idrotta, utvecklas och ta del av vår sociala gemenskap.

För att stödja vår verksamhet så har Hönö TPK utformat tre stycken policys:

Vi vill skapa förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna att bli och förbli fysiskt aktiva. Vårt mål är att verksamheten ska ge glädje och positiva upplevelser i alla sammanhang och tror det ger störst idrottslig framgång.

Vår ambition är bereda plats för så många som möjligt. Alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, sexuell läggning, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, ska få vara med i vår verksamhet. Ingen ska behöva stå utanför. Flickor och pojkar ska ha lika goda möjligheter att utöva idrott och bli framgångsrika i sitt idrottande.

Hönö TPK är en förening som ska förknippas med bra kamratskap där vi visar respekt mot varandra och mot andra. Hönö TPK tar ställning och arbetar aktivt mot alla former av mobbning och trakasserier, mot dopning och bruk av droger. Det är varje ledares skyldighet att agera om sådant förekommer.