Information om Padelhallen

Nu är vår padelhall nästen helt klar. Vi jobbar med att slutföra det sista när det gäller installationer på insidan av el, ventilation, toaletter, belysning och annat. Dessutom kvarstår en del administrativt arbete och slutbesiktning innan vi kan öppna upp hallen för bokningar och spel.

Tyvärr har vi fått problem med leveranserna av padelbanorna. Leverantören som vi avtalat banor med har fått problem med glasleveranser och det har därmed skapat förseningar. Planen var att banorna skulle monteras i början av vecka 24 men det kommer dröja ett antal veckor innan de är på plats. Hallgruppen gör allt för att vi skall få våra padelbanor så fort som möjligt.

Utebanan

Det har kommit in frågor till styrelsen om när vi planerar att öppna utebanan. Då vi har gjort ganska stora markberedningar precis intill den kvarvarande utebanan så kommer det krävas lite reparationer av utebanen på den sidan som vetter mot padelhallen. Delar av mattan kommer behövas bytas ut och underlaget jämnas till. Planen är att iordningsställa detta så fort vi har fått i gång driften i padelhallen. Ambitionen är att utebanan skall öppna under sommaren.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.