Information angående Corona.

Hej alla medlemmar,

Med anledning av de nya Corona-rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten vill Hönö TS informera våra medlemmar hur vi resonerar kring de restriktionerna. 

Vi anser att vi kan fortsätta med våran verksamhet men under kontrollerade former. Tennis är en sport som är möjlig att utöva med bevarad distans till varandra. Dock kräver det att alla tar sitt ansvar och tänker på att hålla avstånd till varandra innan ni går ut på planen och efter ni har spelat. Sammanfattningsvis gör vi följande åtgärder och uppmanar till följande försiktighetsåtgärder:

  • Alla tävlingar ställs in tillsvidare
  • Vi kommer ställa ut handsprit i hallen
  • Vi kommer tillsvidare stänga omklädningsrummen
  • Vi hämtar vatten en åt gången 
  • Personer som vistas på läktaren skall även tänka på att hålla ordentliga avstånd från varandra
  • Vi gör inga ”high-five” utan använder endast racketkontakt.
  • Vi stannar hemma om man själv eller någon i familjen uppvisar någon som helst symptom eller är sjuk.

Detta gäller för alla som vistas i hallen. Såväl kursdeltagare, de som bokar strötider, föräldrar och tränare.

Vi uppmanar alla ta ansvar och hjälpas åt att säkerställa en säker miljö i klubben så att vi slipper stänga ner vår verksamhet.

Med vänlig hälsning

Styrelsen