action-athlete-ball-342361

Angående Coronavirus

Bästa medlemmar,

Här kommer information om hur Hönö Tennissällskap för närvarande kommer att förhålla sig till situationen angående Corona-spridningen.

Enligt Folkhälsomyndigheten (Pressträff om covid-19 (coronavirus) 13 mars) så rekommenderar inte myndigheten att idrottsföreningar stänger ner sin verksamhet på grund av Corona. Så länge skolor är öppna som vanligt så innebär detta ingen extra risk.

Så Hönö TS kommer

Fortsätta kursverksamheten, strötidsbokningar och abonnemang tillsvidare
Inte att arrangera några extra aktiviteter utöver det som anges ovan
Stänga ner kursverksamheten om skolorna i kommunen beslutar att stänga
Följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
Med vänlig hälsning
Styrelsen Hönö TS

Nedan följer informationsutskick från Svenska Tennisförbundet.

Information om coronavirus

Svenska Tennisförbundet har med anledning av coronaviruset fått frågor från föreningar och utövare om förhållningssätt för verksamhet och tävlande.

Regeringen har förbjudit alla allmänna sammankomster med mer än 500 personer, vilket också berör idrottsevenemang. Det finns inga direktiv gällande den dagliga verksamheten i idrottsföreningar, utan det är upp till varje förening att själv utifrån sina förutsättningar och verksamhet fatta sunda beslut i syfte att minska smittorisken. Svenska Tennisförbundet fungerar här som stöd till föreningarna.

Förbundsstyrelsen har beslutat att ställa in alla planerade landslagsaktiviteter och nationella utbildningsaktiviteter som var planerade att genomföras under mars månad. Detta utifrån att minska resandet. Beslut om aprils månads aktiviteter och tävlingar är ännu inte tagna, det vill säga ligger fast tills något annat meddelas. Förbundsstyrelsen tar situationen på stort allvar, följer utvecklingen noga och är beredd att fatta snabba beslut utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut.

Samhällets åtgärder fokuseras nu på att bekämpa spridningen av coronaviruset men samtidigt finns det en stor respekt för att restriktionerna även kan komma att innebära ekonomiska konsekvenser för föreningarna. Idrotten står här samlad genom de olika idrottsförbunden och Riksidrottsförbundet som löpande för samtal med regeringen.

Nedan följer kortfattad information riktad till utövare och föreningar.

För utövare
• Om du är sjuk gäller vanligt förhållningssätt – åk inte till tävlingen eller träningen.
• Du behöver inte tacka för matchen genom att ta i hand. Det räcker att säga ”tack för matchen”.
• Använd bara din egen handduk och din egen vattenflaska.
• Tvätta händerna med tvål och varmt vatten och använd handsprit om tillgängligt.

För föreningar
• God handhygien är en viktig förebyggande åtgärd. Säkerställ möjlighet för era besökare att kunna tvätta händerna. Se till att handtvål, och gärna handsprit, finns tillgängligt.
• Ladda gärna ner affischen God handhygien (pdf) som kan sättas upp på lämpliga ställen i tennishallen
• Vi uppmanar föreningar att löpande följa råd och hänvisningar från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet

Ytterligare information
Folkhälsomyndigheten har en samlingssida på myndighetens webbplats med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor med mera.

Frågor gällande coronavirus, smittspridning, riskbedömning, resor m.m. hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten, ring 113 13

Uppdaterad information riktad till föreningar och utövare kommer vi löpande att publicera på Tennis.se

Nationella aktiviteter/tävlingar som ställs in under mars månad
• 20–22 mars: Träningsläger U13, Jönköping
• 25–26 mars: Fysläger U16 Bosön, Stockholm
• 26-28 mars: Multi SkillZ-utbildning, Helsingborg
• 7-14 mars: WTT Juniors, Kramfors (inställt av ITF)

Med vänliga hälsningar,
Svenska Tennisförbundet