Beslut från Allmänna Arvsfonden

Styrelsen kan med stor glädje meddela att Hönö TS idag har beviljats stöd från Allmänna Arvsfonden på 3 844 000 kr för byggnation av padelhall. Detta innebär att den sista och avgörande pusselbiten nu är på plats för att inleda nästa fas i projektet vilket är att påbörja byggnationen. Styrelsen kommer kontinuerligt hålla er medlemmar underrättade om progressen i projektet via hemsidan. Ett stort tack till alla medlemmar som bidragit till projekteringen av padelhallen. Utan er hjälp hade detta inte varit möjligt.

Slutligen vill styrelsen rikta ett stort tack till Allmänna Arvsfonden som via detta generösa bidrag gjort det möjligt för Hönö TS att kunna erbjuda padel till våra ungdomar i kommunen.

Styrelsen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.