orange-tennis-racket-beside-green-tennis-ball-2618794

Viktig information ang kursverksamheten

Fakturor för vårens kursverksamhet att skickats ut. 
Vi vill förtydliga vikten av ev uppsägning av sin kursplats från termin till termin.
Önskar man hoppa av en kurs skall detta ske skriftligt via mail (info@honotennis.se) annars fortsätter man som vanligt vid kursstart.